NIKMATULLAH, A.; T, S.; A, F.; I, O.; A, M.; HADRIANSYAH, M.; A. R, B. Y.; I. A, A.; M. P, I. A. V.; A, Z.; Y. A, M.; A. Z, E.; N, S. OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN RUMAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI DESA DASAN TERENG, KECAMATAN NARMADA. Jurnal PEPADU, v. 3, n. 2, p. 311-320, 21 Apr. 2022.